Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 06/2024

Mẫu xe Loại xe Nguồn gốc Giá niêm yết Giá thương lượng Động cơ Công suất Mô-men xoắn
Macan SUV Nhâp khẩu 3100 3100 2.0 I4 252 370
718 Cayman Coupe Nhập khẩu 3570 3570 2.7 Flat 6 275 290
Macan S SUV Nhâp khẩu 3600 3600 3.0 V6 354 480
718 Boxster Roadster Nhập khẩu 3690 3690 2.0 Flat 4 300 380
Macan GTS SUV Nhập khẩu 4120 4120 3.0 V6 360 500
718 Cayman T Coupe Nhập khẩu 4180 4180 3.4 Flat 6 300 380
718 Boxster T Roadster Nhập khẩu 4310 4310 2.5 Flat 4 300 380
718 Cayman S Coupe Nhập khẩu 4580 4580 3.4 Flat 6 350 420
Cayenne SUV Nhập khẩu 4600 4600 3.0 V6 340 450
718 Boxster S Roadster Nhập khẩu 4710 4710 2.5 Flat 4 350 420
Cayenne Coupe SUV Nhập khẩu 4950 4950 3.0 V6 siêu nạp 340 450
718 Cayman GTS Coupe Nhập khẩu 5220 5220 3.4 Flat 6 365 430
Panamera Coupe 4 cửa Nhập khẩu 5250 5250 3.0 V6 330 450
718 Boxster GTS Roadster Nhập khẩu 5350 5350 2.5 Flat 4 350 420
Panamera 4 Coupe 4 cửa Nhập khẩu 5450 5450 3.0 V6 330 450
Macan Turbo SUV Nhập khẩu 5540 5540 3.6 V6 400 550
Cayenne S SUV Nhập khẩu 5550 5550 2.9 V6 440 550
Panamera 4 ST Coupe 4 cửa Nhập khẩu 5600 5600 3.0 V6 330 450
Panamera 4 Excutive Coupe 4 cửa Nhập khẩu 5950 5950 3.0 V6 330 450
911 Carrera Coupe Nhập khẩu 6180 6056 3.0 Flat 6 370 450
911 Carrera 4 Coupe Nhập khẩu 6600 6468 3.0 Flat 6 370 450
911 Carrera Cabriolet Roadster Nhập khẩu 6950 6811 3.0 Flat 6 370 450
718 Spyder Roadster Nhập khẩu 7030 7030 4.0 boxer 6 414 420
911 Carrera 4 Cabriolet Roadster Nhập khẩu 7370 7222 3.0 Flat 6 370 450
718 Cayman GT4 Coupe Nhập khẩu 7240 7240 4.0 boxer 6 414 420
Panamera 4S Coupe 4 cửa Nhập khẩu 7400 7400 3.0 V6 440 550
911 Carrera S Coupe Nhập khẩu 7610 7610 3.0 Flat 6 420 500
Panamera 4S ST Coupe 4 cửa Nhập khẩu 7700 7700 3.0 V6 440 550
911 Targa 4 Roadster Nhập khẩu 7890 7732 3.4 Flat 6 370 450
911 Carrera 4S Coupe Nhập khẩu 8080 8080 3.0 Flat 6 420 500
Panamera 4S Executive Coupe 4 cửa Nhập khẩu 8200 8160 3.0 V6 440 550
911 Carrera S Cabriolet Roadster Nhập khẩu 8460 8460 3.0 Flat 6 420 500
911 Targa 4S Roadster Nhập khẩu 8790 8614 3.8 Flat 6 420 500
911 Carrera 4S Cabriolet Roadster Nhập khẩu 8940 8940 3.0 Flat 6 420 500
Cayenne Turbo SUV Nhập khẩu 9000 9000 4.0 V8 550 770
Cayenne Turbo Coupe SUV Nhập khẩu 9350 9350 4.8 V8 tăng áp kép 550 750
Panamera GTS Coupe 4 cửa Nhập khẩu 10030 10030 3.0 V6 440 550
Panamera GTS ST Coupe 4 cửa Nhập khẩu 10220 10220 3.0 V6 440 550
911 GT3 Coupe Nhập khẩu 11060 10838 3.8 Flat 6 475 440
Panamera Turbo Coupe 4 cửa Nhập khẩu 11350 11350 4.0 V8 550 770
Panamera Turbo ST Coupe 4 cửa Nhập khẩu 11540 11540 4.0 V8 550 770
911 Turbo Coupe Nhập khẩu 11960 11720 3.8 Flat 6 540 660
Panamera Turbo Executive Coupe 4 cửa Nhập khẩu 12260 12260 4.0 V8 550 770
911 Turbo Cabriolet Roadster Nhập khẩu 12820 12563 3.8 Flat 6 540 660
911 Turbo S Coupe Nhập khẩu 13820 13544 3.8 Flat 6 580 700
911 GT3 RS Coupe Nhập khẩu 13950 13950 3.8 boxer 6 540 440
911 Turbo S Cabriolet Roadster Nhập khẩu 14960 14628 3.8 Flat 6 580 700
911 GT2 RS Coupe Nhập khẩu 20190 20190 4.0 boxer 6 580 460
Quảng cáo Ngang Brand 1